ONUR BELEDİYE

-Yönetim ve Muhasebe İşlemleri
-Kantar Tahsilatlarının Raporlanması

*Kantar görevlisinin mesai sonunda teslim ettiği tahsilatların raporlanarak kontrol edilmesi.

-Yazıhanelerin Kira Tahakkuk İşlemleri
*Yazıhaneler için belirlenen aylık kira bedellerinin otomatik olarak tahakkuk ettirilmesi.
*Geciken kira ödemelerinde belirlenen gecikme zammı oranında otomatik olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilmesi.

-Yazıhanelerin Aidat Tahakkuk İşlemleri
*Yazıhaneler için belirlenen aylık aidat bedellerinin otomatik olarak tahakkuk ettirilmesi.
*Geciken aidat ödemelerinde belirlenen gecikme zammı oranında otomatik olarak gecikme zammı tahakkuk ettirilmesi.

-Yazıhanelerin ve 3. Şahıs Kişilerin Ceza Tahakkuk İşlemleri
*Yazıhaneler ve üçüncü şahıslara belediye tarafından kesilen cezaların tahakkuk ettirilmesi.

-Yazıhanelerin Kira Tahsilat İşlemleri
*Yazıhanelerden kira tahsilatının yapılarak kira borcundan düşürülmesi.
*Kira gecikme zammı tahsilatının yapılarak kira gecikme zammı borcundan düşürülmesi.

-Yazıhanelerin Yakıt Tahsilat İşlemleri
*Yazıhanelerden yakıt tahsilatının yapılarak yakıt borcundan düşürülmesi.

-Yazıhanelerin Aidat Tahsilat İşlemleri
*Yazıhanelerden aidat tahsilatının yapılarak aidat borcundan düşürülmesi.
*Aidat gecikme zammı tahsilatının yapılarak aidat gecikme zammı borcundan düşürülmesi.

-Yazıhanelerin ve 3. Şahıs Kişilerin Gelir Tahsilat İşlemleri
*Yazıhane ve üçüncü şahıslardan encümen cezası, rüsum farkı, teminat, irad ve bağış adı altında yapılan tahsilatların işlenmesi.

-Teminat İşlemleri
*Yazıhanelerden alınan teminatların kayıt altına alınması.
*Genel ve peron bazında belirlenen teminat tutarına göre yazıhanelerin teminat türü bazında teminat toplamlarının raporlanması.

-Yazıhanelerin Çürük ve Düşük Satış Dilekçelerinin İşlenmesi
*Yazıhanelerin çürük ve düşük satış taleplerinin kayıt altına alınması.
*Taleplerin onaylanması durumunda düşük satış takip raporundan otomatik olarak düşülmesi.

-Hal Yönetimi ile Yazıhanelerin Online Otomasyonu
*Satış bordrosu, satış icmali, mal beyannamesi, müstahsil cari defteri ve belediyeler tarafından işlenebilecek diğer raporların hal yönetim paneline online olarak aktarılması.
*Günü gelen kira, yakıt, aidat, ceza vb. borçlarının yazıhanelere online olarak hatırlatılması.
*Genel ve kurum istatistik raporları ile ürünlerin azami, asgari ve ağırlıklı ortalama fiyatlarının raporlanması.
*Yazıhane bazında ürün hareketlerinin raporlanması.
*Ağırlıklı ortalama fiyatına göre düşük satış takibinin yapılması.
*Yapılan bildirimlere istinaden rüsum raporunun otomatik oluşturulması.
*Tahsilat durum bildirgesi ile yapılan tahsilatların tür bazında raporlanması.
*Yapılan tahsilatların aylık olarak raporlanması.
*Yazıhanelerin detaylı borç dökümlerinin raporlanması.
*Yazıhanelerin ödeme performanslarının raporlanması.
*İstenilen bir metnin istenilen yazıhane veya seçilen yazıhanelere online olarak gönderilmesi.

-Hal Müdürlüğü Web Servisi
Hal Kayıt Sistemi'nde bulunan tüm verilerin hızlı ve güvenli bir şekilde erişimine izin veren yöntemdir. Web Servis, hal giriş-çıkış işlemlerinin saniyeler içinde onaylanmasını sağlar.

TOP